ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - TYPHOON

Η φιλοσοφία των μέσων πυρόσβεσης από τότε που επινοήθηκαν μέχρι και σήμερα παραμένει η ίδια και βασίζεται στη χρήση μεγάλου όγκου νερού και πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη εμβέλεια και αποδεικνύονται αναποτελεσματικά διότι δεν επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην κατάσβεση μίας πυρκαγιάς παρ’ όλη τη μεγάλη ποσότητα του νερού που καταναλώνεται και παρουσιάζουν τα παρακάτω μειονεκτήματα:

Για τους παραπάνω λόγους, η πυρόσβεση σήμερα θεωρείται ανά τον κόσμο αναποτελεσματική και επικίνδυνη.

ΕΙΔΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ